Det finnes kun èn sannhet, og det er din egen...

Det finnes kun èn sannhet, og det er din egen... -Lena Ranahag

Om meg

Bildet mitt
Ringsaker, Hedmark, Norway
Mor,kone,forfatterspire,alternativt tenkende,medium,kanaliserer, husrens og hobbymaler. Er i mitt ess, om jeg kan uttrykke meg kreativt på noe vis...

torsdag 10. juni 2010

Evner

Denne fant jeg på bloggen til ei som kaller seg Mystic, synes den er så godt forklart, at jeg har kopiert den. :-)

Evner: Klarsyn, klarfølelse og klarhørsel


Som barn er vi alle åpne for kontakt med den andre siden, men etter hvert som man blir eldre lukkes disse sansene ofte ned. Noen vil imidlertid fortsette å ha kanalen åpen og opplever åndeverdenen som like naturlig som den fysiske verden.Vi besitter alle psykisk evner i større eller mindre grad. Det er også vanlig at en evne er mer fremtredende enn de andre, for eksempel kan man føle mye, men se desto mindre. Dette har ikke nødvendigvis innvirkning på graden og kvaliteten av synskhet. Et av de beste medium jeg kjenner, har for eksempel en godt utviklet klarhørsel og kan gjennom kommunikasjon med den andre siden levere et like detaljert bilde, som for eksempel en klarsynt.Før du leser videre, vil jeg gjerne få påpeke at klarsyn, klarfølelse og klarhørsel, her er definert og sett i sammenheng med mediumskap. Det er for eksempel stor forskjell på å være klarsynt og det å være et klarsynt medium. En klarsynt verken ser eller kommuniserer med åndeverden, det gjør derimot et klarsynt medium. Se forøvrig praktiske øvelser og meditasjoner for tips til hvordan du kan styrke dine psykiske evner, herunder klarsyn, klarfølelse og klarhørsel.

Klarsyn

Klarsyn (clairvoyance) referer til evnen til å se og motta informasjon i form av farger, symboler og/eller bilder, ved hjelp av sanser utenom de vanlige fem. Ved klarsyn mottas de psykiske inntrykkene ved hjelp av det 3. øye. Vi skiller mellom subjektiv (psykisk) og objektiv (fysisk) klarsyn. Subjektiv klarsyn innebærer at man ser farger, symboler, bilder og/eller filmer for sitt indre sinn. Denne formen for klarsyn er den mest vanlige, og det er også denne formen for klarsyn vi tar i bruk når vi mediterer eller visualiserer. Objektiv klarsyn innebærer at man faktisk ser ånden, som om den fysisk var tilstede. Lys(glimt), skygger og silhuett faller også inn under denne formeren for klarsyn.

Når et menneske utvikler klarsyn, ser de gjerne ånder som lys(glimt) eller skygger, og forstår ofte ikke hva som skjer. Etter hvert som man utvikler denne evnen, vil man kunne se dem tydeligere og persontrekkene trer gradvis frem, enten vi snakker om subjektiv eller objektivt klarsyn.Å gjenkalle bildene man tar inn, er en av de utfordringene en klarsynt ofte møter på. Den klarsynte må ha utviklet forståelse for de bildene som mottas og gjengi disse så detaljert som mulig. Noen bilder er imidlertid vanskeligere enn andre å gjengi og/eller forklare. I slike tilfeller bør den klarsynte forsøke å forklare det bildet h*n ser for klienten, slik at de sammen kan komme frem til hva dette symboliserer. Det er viktig at man forstår sin oppgave, som er å viderebringe den informasjon som mottas, og ikke falle for fristelsen å tolke symboler og bilder for klienten.Klarsyn er et begrep som er noe misforstått, og blir alt for ofte brukt til å beskrive andre måter å motta budskap på, som for eksempel klarfølelse, som er evnen til å føle energier. Klarsyn handler om evnen til å se, verken mer eller mindre. Er du en visuell person, dvs. at du lett kan tenke i bilder, har du et godt utgangspunkt for å utvikle evnen til klarsyn. Det er derimot viktig å huske at det er stor forskjell på å ha klarsyn og det å være klarsynt.Klarfølelse

Klarfølelse (clairsentience) er den mest utbredte evnen blant psykiske evner, og referer til evnen til å motta informasjon i form av følelser, ved hjelp av sanser utenom de vanlige fem. Ved klarfølelse mottas intrykkene hovedsaklig ved hjelp av hjertesenteret, men også Solar Plexus er involvert, da magefølelsen - intuisjonen - har sitt hovedsete her.Clairoma referer til evnen til å lukte ting, som ikke har en naturlig forklaring. Denne evnen blir ofte regnet som en form for klarfølelse, men i motsetning til klarfølelse er denne evnen spontan og derfor vanskelig å trene opp. Lukt oppstår vanligvis i urolige områder, dvs. områder med høy åndelig aktivitet, men kan også indikere at våre kjære på den andre siden er kommet for å hilse på. For eksempel bestemors parfyme, farfars tobakk, oldemors brød osv. Evnen til å smake - clairalience - hører også inn under klarfølelse.En person som er klarfølt er vanligvis dyktig på psykometri, som referer til evnen til å avlese en gjenstands historie (les om psykometri under "spørsmål og svar". En klarfølt vil kunne føle andre menneskers emosjoner og plager/smerter på sin egen kropp, fysike og psykiske. Dersom vedkommende har mediale evner, vil h*n også fysisk kunne føle nærvær fra åndeverdenen, og på denne måten innhente informasjon om hvordan ånden gikk over, hva den ønsker å formidle osv., hvilket bidrar til å identifisere hvem ånden er.Klarfølelse kan arte seg på flere måter. Den kan være direkte bundet til følelser i større eller mindre grad slik vi har sett ovenfor, men det er heller ikke uvanlig at man kan få en følelse av å ?bli? ånden man kommuniserer med. Man kan for eksempel kjenne at ansiktet forandrer seg, at kroppen krymper eller vokser. For å rydde eventuelle misforståelser av veien, understreker jeg at dette ikke dreier seg om en form for besettelse slik mange dessverre tror.Det må heller ikke forveksles med transfigurasjon, som er en meget sjelden gave. Pr. i dag er det kun et navngitt medium i Norge, som besitter evnen til å transfigurere. Hun heter Tone Nilsen og er et medium oppdaget av selveste Marion Dampier-jeans. Når et medium transfigurerer, legger det seg en maske av ektoplasma over eller foran ansiktet til mediet, som så tar form av ansiktet til ånden mediet har kontakt med.

Klarhørsel

Klarhørsel (clairaudience) er en form for telepati, og referer til evnen til å motta informasjon i form av tanker, lyder og ord, ved hjelp av sanser utenom de vanlige fem. Vi skiller mellom subjektiv og objektiv klarhørsel. Subjektiv klarhørsel innebærer at man mottar budskap i form av tanker, som når man snakker med seg selv. Objektiv klarhørsel innebærer at man faktisk hører ånden snakke, som om den fysisk var til sted.Svært mange mennesker har evnen til klarhørsel, men er uvitende om dette selv. Utfordringen består i å skille mellom det som kommer fra en selv, og det som kommer utenfra. De fleste har ved en eller flere anledninger opplevd å ha mottatt inspirasjon enten det er i form av en tanke eller en idé, men uten at de stiller spørsmålet om hvem eller hva som er kilden. Mange gode ideer kan ha oppstått som klarhørte budskap og/eller informasjon fra hjelpere, Guider, avdøde slektninger eller venner.

1 kommentar:

  1. Heisann - håper alt er bra med deg og at du har hatt en fin sommer.

    Klem fra Toril :o)

    SvarSlett

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails